parlamentinė sistema

parlamentinė sistema
parlamentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui patvirtinus vyriausybės sudėtį ir veiklos programą, vyriausybė gauna įgaliojimus veikti. Už savo veiklą vyriausybė yra tiesiogiai atskaitinga parlamentui ir solidariai atsako už savo sprendimus. Parlamentui pareiškus nepasitikėjimą, vyriausybė privalo atsistatydinti. Atsiradimas siejamas su D. Britanijos valstybės valdymo raida ir tradicijomis, galiausiai 18–19 a. lėmusiomis parlamentinės sistemos susiformavimą. Išpopuliarėjo 19 a. pirmoje pusėje – 20 a. pr., kai kuriose šalyse įgyvendinus demokratines valdymo reformas, išplėtus rinkimų teisę ir įsitvirtinus partinės politikos principams. Įvairiose pasaulio šalyse skiriasi. Manoma, kad tai labiausiai priklauso nuo parlamento ir vykdomosios valdžios institucijų (prezidento ir vyriausybės) konstitucinio statuso ir galių politiniame procese, rinkimų sistemos bei partinės sistemos ypatumų. Šiandien šios sistemos principais valdymas grindžiamas daugumoje Europos (Belgija, Čekija, Danija, Italija, Latvija, Vokietija ir kt.) ir kitų pasaulio šalių (Australija, Japonija, Indija, Izraelis, Kanada ir kt.). Pranašumas: užtikrina platesnių visuomenės interesų atstovavimą, leidžia greičiau ir veiksmingiau reaguoti į socialinius ir ekonominius pokyčius, laiduoja veiksmingesnę vykdomosios valdžios kontrolę, sukuria palankias prielaidas demokratizuoti ir įtvirtinti politinę sistemą. Trūkumai: skatina valdžios fragmentaciją ir neveiksmingas koalicijas, priimant sprendimus dažnai atsiduriama „statiškoje aklavietėje“, dažnai kyla vyriausybės stabilumo problemų. Parlamentinėje sistemoje, kurioje nėra įgyvendintas griežto valdžių padalijimo principas, dažnai susiduriama su valdžios institucijų politinės atsakomybės apibrėžtumo ir konkretumo problemomis. Tuo skiriasi nuo griežto valdžių padalijimo principu grindžiamos prezidentinės sistemos. Žinomos trys svarbiausios atmainos: vienas kraštutinis atvejis – angliškojo tipo premjerinė, arba kabineto, sistema, kai vykdomoji valdžia ryškiai dominuoja parlamento atžvilgiu; kitas kraštutinis atvejis – prancūziškojo (Trečiosios ir Ketvirtosios Respublikų) tipo Asamblėjos valdymas, dėl kurio valdyti valstybę darosi beveik neįmanoma; kompromisinis variantas – partijų kontroliuojamas parlamentarizmas. atitikmenys: angl. parliamentary system; parliamentarism ryšiai: susijęs terminasprezidentinė sistema susijęs terminaspusiau mišrioji sistema susijęs terminaspusiau prezidentinė sistema

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pusiau prezidentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine ir pan.Nors politikos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • prezidentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei prezidento, nei jo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pusiau mišrioji sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine ir pan.Nors politikos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • parliamentarism — parlamentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • parliamentary system — parlamentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • mixed system — pusiau prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • semi-presidential system — pusiau prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • presidential system — prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • separation of powers — valdžių padalijimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo doktrina, pasak kurios, siekiant išvengti vieno asmens tironijos ir absoliučių galių sutelkimo kurioje nors valdžios institucijoje, visa valdžia turi būti padalyta 3… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • valdžių padalijimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo doktrina, pasak kurios, siekiant išvengti vieno asmens tironijos ir absoliučių galių sutelkimo kurioje nors valdžios institucijoje, visa valdžia turi būti padalyta 3 institucijoms:… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”